Folklorní soubor písní a tanců

Kunovice – naše město!

Město Kunovice je nejen naše „rodné město“, ale i hlavní podporovatel našeho souboru a celého spolku Handrlák z.s.

Paní starostce i všem dalším představitelům města tedy patří velký díky za podporu kunovského folkoru, místních tradic a souborů, které zde působí!

 

Město Kunovice leží na řece Olšavě, tři kilometry jižně od města Uherské Hradiště. Nachází se na jihovýchodní Moravě, v národopisné oblasti Slovácko. Od roku 1997 jsou Kunovice prohlášeny městem, v němž dnes žije více než pět tisíc obyvatel.

Na sklonku 20. století Kunovice pod vedením vlastní radnice viditelně vzkvétají, je podporován kulturní život a místní tradice- především fašank (masopust), jízda králů a hody s právem. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské léto“. Handrlák z.s a město Kunovice od roku 2004 pravidelně pořádají „Školu lidového tance“, za účasti velkého zájmu široké veřejnosti.
Z bohatého kulturního dědictví čerpají čtyři místní dětské folklorní soubory i dospělý soubor Handrlák.

O tom, že Kunovice jsou baštou folkloru svědčí i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Kunovice Cenu Rudolfa II., za příkladný vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví předků v regionu.

Více informací o našem městě najdete na městských webových stránkách: www.mesto-kunovice.cz

Výsledek obrázku pro Kunovice město Výsledek obrázku pro Kunovice město Výsledek obrázku pro Kunovice město